The Comfort Zone

The Comfort Zone

Jag reverterar gärna tillbaka till min comfort zone. Inte för att den är särskilt comfortable utan för att den är bekant och trygg. Jag kom på ännu en sak som revolverar runt de upptagna männen. Aka min comfort zone. I deras "sällskap" finns inget drama, inget bråk, ingen