Insikter, insikter

Insikter, insikter

Ibland är det bra att sluta med en substans, det gör hjärnan sådär omysigt, men praktiskt, obesudlad. Inser att jag måste bli snällare mot mig själv. Mitt bokprojekt, som är baserat på mig, gör att jag måste tillbaka in i situationer och delar av livet som inte alltid är så