Jag har startat ett företag. Och jobbar heltid. Och har en distansrelation. Tiden räcker inte till för mina privata ord just nu. Så till min trogna läsarkrets, trots att ni bara är 3 personer ;), jag kommer åter när mer tid finnes!